Ptolemy Harmonics 2.toc.14

Ἔκθεσις τῶν ποιούντων ἀριθμῶν τὴν τοῦ διὰ πασῶν κατατομὴν ἐπί τε τοῦ ἀμεταβόλου τόνου καὶ τῶν καθ’ ἕκαστον γενῶν.

2.toc.132.toc.15