Ptolemy Harmonics 2.14.title

Ἔκθεσις τῶν ποιούντων ἀριθμῶν τὴν τοῦ διὰ πασῶν κατατομὴν ἐπί τε τοῦ ἀμεταβόλου τόνου καὶ τῶν καθ’ ἕκαστον γενῶν.

2.13.text2.14.text